Strona główna

Stampa

Autor, podejmując temat niezwykle ważny pod względem antropologicznym i społecznym, odnajduje zaskakujące powiązania we współczesnym świecie. Ogromna oryginalność spojrzenia z pewnością nie zawiedzie czytelnika. To zdecydowanie nowatorska książka.




Kryzys ekonomiczny i finansowy ogarniający cały świat, zwłaszcza kraje wysoko rozwinięte, zmusza wszystkich do uświadomienia sobie, że kończy się jakaś epoka, epoka łatwego i taniego szczęścia, przeznaczonego na sprzedaż oraz oderwanego od zasad, ideałów i wartości. (…) Na kartach tej książki – w którą uważny czytelnik zapewne zagłębi się z pasją i ciekawością kogoś, kto daje się wciągnąć przez fabułę powieści – autor nakreśla ludzką i duchową drogę. (…) Ten, kto deklaruje się jako niewierzący lub uważa się za niepraktykującego, nie będzie się czuł wykluczony z projektu życia, jaki ta książka przedstawia. (…) Dziękuję autorowi i jego współpracownikom za przygotowanie tego tekstu, który chętnie polecam kapłanom i wychowawcom, rodzicom i nauczycielom, jak również młodym ludziom szukającym prawdziwego sensu swojej egzystencji. (…) Jest to pożyteczny przyczynek do pogłębienia planu pastoralnego Konferencji Episkopatu Włoch na obecne 10-lecie, poświęconego wychowywaniu nowych pokoleń do wiary: „Wychowywać do dobrego życia Ewangelii”. Tekst przetłumaczony na różne języki może się okazać użyteczny dla nowej ewangelizacji także w innych krajach. (…) Krótko mówiąc, trzeba wrócić do Boga i rozmawiać z Nim nie jak z odległym i wszechmocnym sprawcą naszych losów, ale jak z czułym i pełnym miłości Ojcem. Bóg jest Ojcem – Ojcem naszym.

(z Przedmowy bp. Giovanniego D’Ercole biskupa pomocniczego diecezji Ascoliosi Piceno )

Wednesday the 19th. Joomla 2.5 Templates.
Copyright 2012

©